Brug af Cookie

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK.

PRIVATLIVSPOLITIK


PRIVATLIVSPOLITIK FOR

Akupunktur-Annlee Ved Ann Lee østergaard 

DIN DATABESKYTTELSE ER VIGTIG OG JEG HAR DATAANSVAR

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for at min databehandling vil kunne påvirke dine grundrettigheder uhensigtsmæssigt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes tab af omdømme, ID-tyveri eller datafortrolighed.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Akupunktur-Annlee/ved Ann Lee Østergaard er dataansvarlig og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Ann Lee Østergaard

Randersvej 358, Lisbjerg

8200 Aarhus N

Mobilnr.: +45 22315063
Mail: annleeoestergaard@gmail.com
Website:  www.aku-hypnose.dk

JEG SIKRER FAIR OG GENNEMSIGTIG DATABEHANDLING

Hvis jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data, jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

BEHANDLING AF PERSONDATA

JEG ANVENDER FØLGENDE TYPER DATA OM DIG

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig. De data, jeg anvender, omfatter:

Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Adresse
Almindelige persondata
Følsomme data

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

JEG INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når jeg har brug for persondata:

  • I forbindelse med behandlinger i konsultationen og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til mig

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

JEG BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

JEG BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

JEG KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du skal dog her være opmærksom på, at klientjournaler opbevares i mindst 5 år.

JEG INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN JEG BEHANDLER DINE PERSONDATA

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine services og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter Jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande

SIKKERHED

JEG BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din persondatasikkerhed vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

BRUG AF COOKIES

COOKIES, FORMÅL OG RELEVANS

På min hjemmeside www.aku-hypnose.dk benytter jeg mig af cookies til statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Vil du vide mere om min brug af cookies kan du læse mere længere nede på siden her.

DINE RETTIGHEDER

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, gennemfører jeg i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD MIN BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden aktør.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, giver jeg dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte mig, du klikker blot på linket herunder.

 

COOKIEPOLITIK


GENERELT

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad jeg bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.
Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

COOKIES

Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering/ for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

HVAD ER EN COOKIE?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

I HVOR LANG TID OPBEVARES COOKIES?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 38 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 38 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

HVORDAN UNDGÅR JEG COOKIES?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

13.07 | 12:51

Hej Ann Lee. Jeg vil gerne starte anti-stress behandling op hos dig. Mvh Anita

11.07 | 09:29

Hej Ann Lee

har du kendskab til akupressur, som bliver brugt i graviditeten op til fødslen som smertelindring? Hvis ja, har du så tid i denne uge inden lørdag?

11.05 | 21:41

Hej Tine
Det er bedst at sms'e mig på 22315063 for en tid. Og ja jeg har tider på fredag og lørdag.

Mvh Ann

11.05 | 20:22

Hej

Har du tid til cupping massage på fredag eller lørdag i denne uge ?

Mvh Tine